Депресия

Placeholder

Повелята на нашето съвремие е, че на всяка цена трябва да бъдем успешни, усмихнати и щастливи. Тъгуването се възприема като несправяне на личността да контролира своя живот и емоции и следователно – като провал. Неслучайно в последно време изразът „в депресия съм“ се използва като синоним на „тъгувам“ и „нещастен съм“ и съответно придава на цял един спектър от нормални човешки емоции смисъл на болестно състояние (тъгуването е равно болест). Ето защо работа на всеки добър психолог е да разграничи успешно нормалния процес на тъгуване, свързан със загуба на близък, загуба на представи за себе си или за света, промяна в начина на живот и прочее от болестното проявление на клиничната депресия. По време на консултациите психологът следва да насочи клиента към възможните стратегии за справяне с проблема.

Видове депресивни епизоди

Депресията може да има много лица, но за целите на по-прецизното диагностициране и лечение съвременната наука разграничава три типични форми на депресивен епизод – лек, умерен и тежък. Характерните симптоми и за трите форми се потвърждават ежедневно в практиката на психолога:

 • понижено настроение
 • загуба на интереси
 • загуба на способността за изживяване на радост или удоволствие
 • намаление на енергията, водещо до повишена уморяемост и спад на активността. Наблюдава се силна умора след минимално усилие

Други чести симптоми, вариращи според тежестта на депресията и описани в „МКБ-10“ (Международна класификация на болестите, 10-та ревизия) са:

 • Нарушения в концентрацията и вниманието
 • Понижена самооценка и себенеувереност
 • Идеи за виновност и безполезност
 • Равнодушно или песимистично възприемане на бъдещето
 • Мисли или действия за себеувреждане или самоубийство
 • Нарушен сън
 • Понижен апетит
 • Подчертана загуба на либидо

Проявлението на депресията има индивидуални различия – може да следва типичната клинична картина или някои от симптомите да бъдат маскирани от други състояния като раздразнителност, прекомерна консумация на алкохол, хистрионно поведение, тревожност, хипохондрия и др. Атипичните картини са най-чести в юношеството.

Разпространение на депресията

Депресията е едно от най-разпространените разстройства на настроението към настоящия момент. Повече от 300 милиона души по света страдат от някаква форма на депресия, като това число непрекъснато се увеличава, а в същото време работа по превенция на заболеваемостта липсва или тя се ограничава в безсмислено звучащия лозунг „мисли позитивно“ – нещо, което е много хубаво, но не винаги е възможно по причини от реалността или поради характеровите особености на личността. В същото време това психическо заболяване е вече водеща причина за дълготрайно увреждане на здравето и загуба на трудоспособност.

България не прави изключение от мрачната статистика. Въпреки че все повече хора търсят информация какво представлява депресията и възможните начини за справяне с нея,  все още консултацията с психолог или продължителната работа с психотерапевт се възприемат като „празни приказки“ в нашата страна. Обикновено се търси бързо и лесно решение на проблема като мистичните ритуали на врачки, гледачки и баячки или пък страдащите се обръщат към психиатър с убеждението, че щом пият хапчета, че се почувстват мигновено по-добре. Всъщност антидепресантите наистина смекчават тежестта на симптомите и в определени случаи са задължителна част от лечението, но не могат автоматично да ви направят щастливи. Усещането за щастие е резултат, който идва естествено в работата с психолога или психотерапевта. Депресията се преодолява чрез разбиране и отстраняване на нейните причини (ако това е възможно) или чрез подкрепа на човека да приеме реалността, в която живее. Това става възможно благодарение на доверителната връзка между клиента и психолога, която се изгражда по време на психологическите сесии.

Психичното е различно от органа мозък. И ако лекарствата влияят върху химията в мозъка, то психологът се интересува и грижи за смисъла на емоциите и причините за индивидуалното страдание у всеки човек.

Автор: Димитрина Младенова

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail