Психотерапевтични услуги

Детски психолог

Детската психотерапия включва различни методи и подходи, но обикновено е свързана със създаването на междуличностни контакти, доверие и вербална комуникация с детето.

Психологически консултации и работа с ЮНОШИ

Проведената в юношеска възраст психотерапия, дава трайната промяна в качеството на живот и в зрелостта.

Психологически консултации и работа с ВЪЗРАСТНИ

При емоционални проблеми повечето възрастни са по-склонни да се оплачат на приятел или да пратят децата си на психолог, отколкото те самите да го посетят.

Семейни консултации

Семейното консултиране е анализ, наблюдение и въздействие между членовете на семейството, търсене на начини за решение на проблемите и използване ресурсите на семейството.

Майки и бременност

В определени случаи (бременност след повтарящи се аборти, загуба и др.) негативните емоции, тревожните състояния имат по-интензивен характер и пречат на пълноценната бременност.

Онлайн консултиране

Тази услуга е подходяща за хора, които често пътуват, живеят в чужбина, където е трудно да се намери добър психолог или да се запази конфиденциалността на разговора.

Супервизия

Супервизията е наблюдение, даване на експертно мнение или напътстване, свързано с професионалната дейност на специалист в дадена сфера или екип от специалисти.