Детски психолог

Placeholder

Михаил Михайлов е детски психолог

Здравейте! Казвам се Михаил Михайлов и работя като детски психолог в гр. София от 2006г. През 2016г. обучавах социалните работници, интервюисти и юристи от Държавната агенция за бежанците и FieldCo MDM Bulgaria Migrants по въпроси, свързани с травмата и работата с деца и юноши, търсещи закрила.

В текста по-долу ще обясня какво означава названието „детски  психолог“, за какво родителите най-често се обръщат към психолог и при какви проблеми най-често търсят психологическа подкрепа.

 

Какво означава названието „детски психолог“


През последните години названието „детски психолог“ придоби широка популярност. То обаче не отразява специфична правоспособност за работа с деца. В Наредбите  № 29 и № 1  на Министерството на здравеопазването и в Национална класификация на професиите и длъжностите в Република България – 2019[7]  такава специализация или професия дори не е спомената.

Какво тогава означава „детски психолог“? Към момента названието детски психолог трябва да се разглежда като самоопределение на съответния специалист, чрез което той иска да покаже не само, че има нужното образование, но и че професионалните му интереси и опит са свързани с работата и консултирането на  деца. Затова при избора си на психолог родителите трябва да обърнат внимание и на неговия професионален опит.

 


Повече за моя дългогодишен опит в работата с деца може да откриете тук.

 

За какво родителите най-често се обръщат към психолог


Родителите се обръщат най-често към детски психолог за детско-юношеско консултиране относно проблем, който вече е наболял или за диагностика (психологическо изследване). Важно е да се има предвид, че консултативната психология и психодиагностиката са различни дялове на науката психология. В момента психодиагностиката се използва най-вече в психиатрията от клиничните психолози и в училищата от училищните психолози. В психиатрията тя помага на лекуващия лекар да постави по-точна диагноза, а в училищата се използва най-вече за проверка на училищната готовност и на определени когнитивни процеси като внимание, памет, интелект (ако е необходимо).

Така че, когато родителите са насочени от „някой“ за психологическо изследване е добре още „по телефона“ да попитат дали съответния специалист предлага тази услуга и сертифициран ли е за това.  

 

При какви проблеми родителите се обръщат най-често към мен


Най-често родителите търсят консултация с мен, в качеството ми на детски психолог, при следните проблеми:

 • Проблеми във взаимоотношенията родител-дете.
 • Проблеми във взаимоотношенията с другите деца.
 • Трудности в адаптацията към големите промени в детството: ясла, детска градина, училище, раждане на брат/сестра.
 • Агресивно, автоагресивно или твърде инхибирано поведение.
 • Тревожни, депресивни или страхови състояния при децата.
 • Трудности, свързани с развод/ раздяла на родителите.
 • Трудности, свързани с тежка загуба или раздяла със значим друг: в следствие на смърт, тежко заболяване, развод, заминаване за дълго време, изоставяне.
 • Специфични трудности и въпроси, възникващи у деца, които са осиновени или изоставени и повторно интегрирани в биологичните си семейства.
 • Енуреза/ Енкопреза (изпускане по малка/ голяма нужда), често в следствие на някой от горе-описаните проблеми.
  Хиперактивност и нарушено внимание.
 • Различни феномени, срещащи се при развитието на децата: трудности в храненето (отказ от храна или преяждане); противопоставящо се поведение, „тръшкане/ истеричен плач“, детски страхове, лъжи, нежелание да се спазват граници/ правила, да се учи, пристрастяване към технологиите на модерното време.

 

Методи и техники за работа


Работата с децата може да се провежда по различни методи и с техники, адаптирани към възрастовите особености и индивидуалната специфика на всяко дете. Ако асоциативният поток е затруднен или невъзможен, поради малката възраст, най-често често се използват техники, свързани с играта, рисуването, моделирането, чрез които детето успява да изрази своите мисли и емоции или да пресъздаде, назове и преработи ситуации, които го тревожат и вълнуват, но за които не е имало думи до момента. 

 

В статията ми „Детско-юношеско консултиране“ може да прочете още за:

 • какво представлява детско-юношеското консултиране, 
 • какво трябва да знаят родителите при избора си на специалист,
 • какво да очакват родителите при първата среща и мн. др.

 


Час за консултация може да запишете на 0896069993.

 

Ако имате въпрос, използвайте контактната форма в раздел „Контакти“.

 

Автор: Михаил Михайлов


Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail