Супервизия

Placeholder

Супервизията е наблюдение, даване на експертно мнение или напътстване, свързано с професионалната дейност на специалист в дадена сфера или екип от специалисти.

Моята дългогодишна работа в институции и по социални проекти, ориентирани към възрастни и деца в риск ми е дала опитност за справяне в много широк спектър от проблеми и ситуации, които могат да възникнат в работата на психолози, социални работници, възпитатели, екипи от професионалисти.

Ако имате нужда от супервизия, можете да се свържете с мен.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail