Открий своя психолог или психотерапевт в София

Здравейте! Ние сме Михаил Михайлов и Димитрина Младенова – психолози-психотерапевти с дългогодишен професионален опит в консултирането на деца, юноши и възрастни хора, които сме подкрепили успешно в трудни моменти и в търсенето на индивидуални решения за проблемите . В нашия сайт За Психичното ще намерите полезна и качествена информация на различни теми от реалния живот, пречупени през гледната точка на психолога.

В раздела „Услуги“ можете да се  запознаете с професионалните направления на нашата практика, в които сме най-добри като „Детско-юношеско консултиране и психотерапия“, „Консултиране и психотерапия на възрастни“, „Консултиране при репродуктивни проблеми и следродилна депресия“ и др.

В раздел „Публикации“ ще откриете нашите авторски статии, от които ще научите например какво представлява възпитанието от гледна точка на детския психолог, как функционира любовта, какво е следродилна депресия и много други.

В раздел „Медийни участия“ може да се запознаете с нас „на живо“ и да проследите как коментираме актуални теми през погледа на психолога изобщо или водени от наученото в собствената ни психотерапевтична практика.

Вярваме, че съдържанието на нашата страница ще бъде полезно и приятено за Вас. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас и открийте своя психотерапевт сега!

Placeholder

Психолози

Михаил Михайлов

Михаил Михайлов е клиничен психолог, психотерапевт и педагог, специализирал психоанализа, психоаналитична психодрама и психоонкология. Неговият богат практически опит е фокусиран върху детско – юношеското консултиране и консултиране при травма (в това число и при тежък развод, раздяла или загуба).

Димитрина Младенова

Магистър по клинична психология, психотерапевт и майка на три деца. Нейния фокус на работа са майчинството, репродуктивните проблеми и следродилната депресия.

Медийни участия

Въпроси и отговори

Психологическото консултиране може да се разглежда като форма на краткосрочна психотерапия. Разликите между него и психотерапията са условни и са свързани най-вече с нагласите, че:

  • психологическото консултиране е изключително фокусирано върху един проблем,
  • че е по-кратко,
  • че отговорността на двете страни, клиент и терапевт, е по-малка.

Не трябва обаче да забравяме, че всяка психотерапия започва като консултация, а понякога дори и само една консултация може да има психотерапевтичен ефект. Много често консултацията преминава в някаква форма на психотерапия и използва същия арсенал от техники.

Детско-юношеското консултиране е вид психологическо психотерапевтично консултиране, което се фокусира върху определена възраст и отчитайки нейните характеристики,  определя  рамката, в която протичат сесиите и използваните техники на работа. Детско-юношеското консултиране (въпреки, че е сбито в едно) е много по-всеобхватен, динамичен и многообразен процес, отколкото консултирането на възрастни. Дори само консултирането в детска възраст предлага далеч по-голямо многообразие от консултирането на възрастен. Но освен разликите в рамката, в която протича консултирането и техниките, които се използват, съществен момент в детско-юношеското консултиране е работата с родителите. Понякога, и особено в ранна детска възраст, тя може да се окаже много по-важна, отколкото пряката работа със самото дете.  

В консултирането детството се разделя на три периода, отчитайки драматичните промени в тази възраст[2]:

  • Ранно детство – от 2 до 5 години
  • Среден период на детство (средно детство) – от 5 до 9 години
  • Предюношеска възраст – от 9 до 12 години

За първия период е характерно, че психологът се съсредоточава предимно върху работата с родителите. Във втория период специалистът има възможност да използва богат арсенал от техники, включително и групови, които да помогнат на детето да изрази, отреагира и преработи несъзнаваните представи, които го смущават. В третия период някои от децата нямат нужда от „помощни техники“ и могат пълноценно да говорят за трудностите си спрямо поставената рамка.

Въпреки това разграничение, психолозите, които са специализирали психоанализа,  по-точно в школата на обектните отношения или лаканианството, приемат деца заедно с родителите им и от най-ранна възраст. В тези случаи специалистът служи като своеобразен преводач не само на това, което се случва най-вече с майката и с бебето, но и на това, което се случва между тях. Към това взаимодействие се прибавят бащата, семейната среда, а понякога и медицинските лица, ако такива са ангажирани в случая.   

Подобни консултации в практиката често се налагат  при постродилна депресия и са задължителни при преждевременно раждане или при деца с увреждания.

Според различните психотерапевтични школи психологическото консултиране има различно времетраене – от 2 до няколко десетки часа. В практиката е реалистично да очаквате още след първата или втората среща психологът – психотерапевт да Ви обясни как може да се справите с проблема и да Ви насочи, ако е необходимо и към други специалисти, като невролози, психиатри и др.

Психотерапия е всеки метод на лечение на психични и телесни разтройства, който използва психологически подходи[1] за постигането на положителен терапевтичен резултат . Има четири основи подхода[2], които лежат в основата на повечето психотерапевтични школи: аналитичен, когнитивно-поведенчески, преживелищен (хуманистичен) и системен. Към тях можем да добавим и пети подход –  хипноидно-медитативен, при който терапевтичната интервенция се извършва на фона на променена активност на съзнанието. Стотиците психотерапевтични школи се основават на тези няколко подхода и в една или друга степен ги съдържат.

В нашата работа ние използваме аналитичния метод на психотерапия и психологическо консултиране.

Според различните психотерапевтични школи времетраенето на психотерапията е различно. Например хипнотерапията се стреми да постигне терапевтичен ефект за не повече от 15 срещи, докато психоанализата няма точно определена времева рамка, тъй като на първо място са фокусира върху себепознанието, а терапевтичния ефект идва в последствие.

В практиката може да очаквате психотерапевтичен ефект още след първата среща. Важно е да имате предвид, че психотерапевтичния ефект не е възходяща права,  а възходяща крива, което означава, че ще имате периоди на напредък и застой. По пътя на тази крива ще изпитвате различни чувства – понякога ще ви е приятно, а понякога не. Психотерапията е трудоемък процес, но затова пък ефектите й трайно променят качеството на живот в положителна посока.

Нашата работа е аналитично ориентирана и използваме предимно техниката на свободните асоциации. Това означава, че търсим актуалните и несъзнаваните причини за дадено психично състояние.

Обучавали сме се в различни психотерапевтични школи, така че разполагаме с богат арсенал от техники за индивидуална и групова работа с деца, юноши възрастни.

Един час консултация или психотерапевтична сесия струва 50 лв. Семейните консултации  психотерапевтични сесии са по 70лв.

Времетраенето на една консултация или психотерапевтична сесия е 45 мин., но може да продължи и малко по-дълго, особено ако е срещата е първа.

Психолог е всеки, който е завършил 4 годишно обучение по специалност „Психология“ има защитена  бакалаварска степен. По принцип психолозите бакалаври не извършват психотерапевтично психологическо консултиране и психотерапия.

Клиничен психолог е всеки психолог завършил магистратура „Клинична психология“. Клиничните психолози подпомагат психиатричното диагностициране, правят психологически измервания, изготвят становища, имат право да извършват психологическо консултиране и кризисни интервенции.

Психотерапевт е всеки, който е завършил подходящо хуманитарно или медицинско образование. Има защитена магистърска степен обикновено по „Клинична психология“ и е завършил определена психотерапевтична школа.

Психиатър – психиатърът е лекар, който е специализирал „Психиатрия“. Психиатрите диагностицират и изписват медикаментозно лечение спрямо психичното състояние. За съжаление в практиката тези високо квалифицирани специалисти, в голямата си част, наблягат да диагностицирането и изписването на лекарства, за сметка психотерапевтичната работа. Обикновено биват търсени при остри състояния при гранични разтройства и психози с изявена симптоматика като халюцинации, налудности, дезадаптивно поведение и др. Понякога са предпочитани при липса на финансови средства, тъй като могат да бъдат посетени с направление от личния лекар.

С напредване на технологиите и големия избор от мобилни приложения за комуникация, онлайн консултирането се превръща във все по-популярна разновидност на класическото предоставяне на психологическа помощ.

Тази услуга е подходяща за хора, които често пътуват, живеят в чужбина или в друг град, където е трудно да се намери добър психолог или да се запази конфиденциалността на разговора.

В тези случаи е възможно консултациите да се осъщесвяват по телефона или чрез приложенията за комуникация: Viber, Hangouts, Skype, WhatsApp и др.

Супервизията е оказване на професионална и методическа подкрепа на персонала от психотерапевт, за постигане на по-високи резултати и изграждане на добро професионално развитие. Супервизията е наблюдение и получаване на експертно мнение или напътстване, свързано с професионалната дейност на специалистта в дадена сфера или екип от специалисти.

Дългогодишната ми работа в институции и по социални проекти, ориентирани към деца и възрастни в риск ми е дала опитност за справяне в много широк спектър от проблеми и ситуации, които могат да възникнат в работата на психолози, социални работници, възпитатели, екипи от професионалисти.