Репродуктивни проблеми

Placeholder

Психологическа помощ при репродуктивни проблеми


В българската народопсихология създаването и отглеждането на дете е почти задължителна част от реализацията на жената и мъжа в света и логично продължение на взаимоотношенията между тях. Зачеването, износването и раждането на дете е естествен процес, който не случайно наричаме „чудото на живота“ – всеки бъдещ родител изпитва поне за миг усещането за съзидание, вдъхновено от Бога, докато бебето расте в утробата на майката.

Все по-често обаче този естествен процес бива нарушен по някаква причина и двойките се сблъскват с различни трудности в желанието си да имат дете. Чудото на живота се превръща в изтощителна мисия, която се фиксира върху търсене на причини, на решения, на специалисти, на вина, на надежда.

Според определението на Световната здравна организация безплодието (несполуките в репродуктивния процес) може да се прояви по различен начин, но обхваща няколко случая:

 • Невъзможност за зачеване, продължило поне една година при активни опити, без контрацепция
 • Констатирани два или повече спонтанни аборта
 • Преждевременно раждане, след което е констатирана нежизнеспособност на плода

Двойките с репродуктивни трудности в България са тревожно много – приблизително 270 хиляди. Броят на абортите в страната за последните 10 години (от 2009г. до 2019г.) е приблизително 308 642,  като повече от половината прекъсвания на бременността са осъществени законно по желание на жените. Това стряскащо число дори не включва криминалните аборти и много ранните спонтанни помятания, които все още не са били официално регистрирани като бременност. За повечето хора статистиката остава само повод за размисъл върху морала, правото и демографската криза, но за стотици хиляди жени и техните семейства абортът става част от личната им история, а понякога се превръща в травмиращо или знаково събитие, което променя живота занапред.

 

Причини за безплодие/ репродуктивни проблеми


Най-общо казано, причините за безплодие могат да се разделят в две големи групи: медицински и психологически. В действителност често се наблюдава комбинация между двете. Медицинските фактори обхващат широк спектър от физиологични промени или здравословен проблем при жената/ мъжа/ двамата партньори едновременно. Всички възможни медицински причини и начините, по които се лекуват, са отлично описани в множество здравни сайтове. Психологическите причини могат да се проявят съзнателно или несъзнавано, да бъдат следствие от особеностите на историческото време и социалната среда, в която живеем или да са резултат от личната история и индувидуални характеристите на всеки човек!

 

Най-чести психологически причини за репродуктивни трудности


Изброените по-долу психологически фактори само маркират някой често срещани предпоставки за трудността при забременяване и износване на бебе, без да изчерпват сложния психичен свят на човека. Психологът винаги търси индивидуалното зрънце истина във всеки отделен случай!

Посочените причини са условно разделени, за да се улесни разбирането на проблематиката, но всъщност те могат да действат заедно или по отделно, да се комбинират и да подсилват ефекта си или да се преливат една в друга. Непременно трябва да се отбележи и факта, че наличието на някои от тези мисли или мотиви в психичния свят на един мъж или жена, не значи автоматично, че той/тя ще има трудности в създаването на поколение!

Желанието

„Желанието за бебе“ – преди да се появи физически в реалността, бебето се появява в желанието на своите бъдещи родители. Много двойки решават съзнателно, че искат вече да имат дете, но е възможно дълбоко в себе си партньорите или поне единият от тях да не мисли точно така. Или казано с други думи – това, което казваме, че искаме, не винаги е онова, което наистина желаем. Тези мисли могат да бъдат повече или по-малко съзнателни или напълно несъзнавани, но и в двата случая влияят върху нашето поведение и телесни процеси. В сила е и обратното – казваме, че не искаме да имаме дете, но някак забравяме да се обърнем навреме към надеждни методи за контрацепция или зачатието е факт, въпреки методите, който сме предприели.  „Искането“ на бебе в реалността може да бъде продиктувано от най-различни и на пръв поглед странни мотиви, като например:

 • Възрастта на партньорите – биологичният часовник напредва и скоро шансовете за бебе ще намалеят драстично, затова двойката се втурва да свърши и тази „работа“
 • Очакванията на семейството – партньорите се чувстват притиснати да изпълнят родовия дълг и да оправдаят очакванията на собствените си родители за внуци
 • Да не бъде разочарован партньора – единият от двамата партньори много иска да има вече деца, а другият се съгласява единствено от страх да не разочарова или изгуби любимия/ любимата, ако откаже
 • Двамата партньори запълват някакви свои липси без да се обичат истински или са се събрали, за да не са самотни, да „хванат последния влак“, само, за да имат дете
 • Двамата партньори си пасват идеално в някакво отношение, например като любовници или пък интелектуално, но всъщност не биха искали точно този мъж/ тази жена да бъде съответно баща или майка на децата им
 • Мъжът и жената не са пълноценни същества, ако не се възпроизведат чрез раждането на дете

Страховете

 • Страх, че ще се забави/ провали кариерното развитие (предимно при жената)
 • Страх от драстичната промяна в досегашния начин живот и възможностите за забавление
 • Страх от промените в тялото: неразположението по време на бременността, напълняване, намаляване/ обезформяне на бюста след кърмене, тревога относно самото раждане
 • Страх, че когато стане майка, жената може да загуби женствеността си, статута си на любовница или привлекателността си за мъжете
 • Страх от поемането на отговорност/ нежелание да променим статута си от досегашни деца на утрешни родители

Предисторията

 • Травматични събития в родовата история – загуба на дете в рода, починала родилка, „наследствен“ алкохолизъм, психиатрични заболявания, деца, родени с малформации или други тежки заболявания, родови вярвания и пр.
 • Травматични събития в индивидуалната история на единия или на двамата партньори – тежка загуба на близък, аборт (спонтанен или по желание), изнасилване, физически и/или психически тормоз от страна на родителите в детството, ранен развод в родителското семейство и др.
 • Проблеми във взаимоотношенията дъщеря – майка. Не рядко, когато една жена е имала проблемна връзка със своята майка или женските фигури в живота си, тя може да изпита различни по степен трудности да се идентифицира с женското начало изобщо или с ролята на майка в частност – съвсем опростено казано, тя не желае да бъде на свои ред майка от страх да не заприлича на своята майка или защото не знае как да бъде друга, по-добра
 • Проблемни взаимоотношения син – баща. По сходен начин мъжът може да изпитва затруднения да се идентифицира с ролята на баща изобщо и съответно не желае да има свои деца или пък проблемните взаимоотношения с баща му могат да доведат до предпочитания относно пола на бъдещо дете.

 

Как може да помогне психологическото консултиране


Когато се говори за безплодие в публичното пространство, акцентът винаги пада върху медицинската проблематика и нейното решение – тестове, лекарства, операция, асистирана репродукция (има много и достъпна информация по този въпрос). Малко се говори за необходимостта от работа с психолог. А ползите от психологическото консултиране, макар да нямат числено, процентно и лекарствено измерение, са несъмнени в дългосрочен план. Ето защо, заедно с „Геника“ – лидер в областта на генетичните изследвания в България – отскоро работим съвместно върху утвърждаването на един по-цялостен подход по отношение на двойките с инфертилитет: от една страна е важно те да бъдат информирани и правилно насочени към най-новите и надеждни медицински изследвания в областта на женското здраве и репродуктивните проблеми, а от друга страна – да получат адекватна психологическа помощ при невъзможност за зачеване, един или няколко спонтанни аборта, преждевременно раждане (в съответствие с утвърдените добри световни практики).

Психологът може да помогне чрез:

 • Изследване на психологическите причини, които допринасят за проблема във всеки един от партньорите и в двойката като цялостна единица
 • Изследване на взаимоотношенията в двойката по принцип и трудностите, които възникват в съвместния живот като следствие от проблема
 • Подпомагане на всеки един от партньорите да премине успешно през изтощителния период от изследвания, консултации с различни специалисти, предстоящи процедури и решения
 • Подпомагане на всеки един от партньорите да премине успешно през психологическите състояния, до които води всичко това: срам, търсене на вина и самообвинения, гняв, страх, тревога за бъдещето, чувство за малоценност и несправяне, отчаяние, апатия, отчуждение от другите или партньора, фиксация върху проблема, тунелно мислене, депресия
 • Подпомагане във вземането на зряло, осъзнато и индивидуално „вярно“ решение за бъдещето
 • Групи за взаимопомощ, в които участват хора със сходна проблематика и могат свободно да споделят своите мисли, чувства, трудности, надежда и начините, по които се справят с всичко това
 • Осигуряване на защитено пространство, в което всеки човек може да си даде равносметка и откровено да сподели своите страхове, тревога и мечти за бъдещето в преломен момент от живота си.

 

Лечение при репродуктивни проблеми


 • Консултация с лекар, специалист в областта, който ще прецени дали има медицинско основание за проблема и ще даде съвети какво трябва да се предприеме оттук-нататък
 • Консултация с психолог, който да подкрепи жената/ мъжа/ двойката по отношение на психологическите фактори, оказващи влияние върху репродуктивните несполуки, емоционалните трудности, произтичащи от прооблема и начините за справяне
 • Комбинация от двете – най-добрър резултат се отчита при едновременното изследване/ лекуване на медицинските проблеми и индивидуалната работа с психолог, специалист в областта

Любопитен факт е, че в миналото така нареченото безплодие се е „лекувало“ чрез ритуали, които жената е изпълнявала по Спасов ден и други празници от обредния календар, чрез молитви и понякога чрез осиновяване на дете. В редица случаи скоро след осиновяването на бебе, младото семейство най-неочаквано се сдобива със своя собствена рожба. В днешно време не малко двойки се сдобиват с второ дете (също толкова неочаквано и то по естествен начин) съвсем скоро, след като им се е родило първо дете благодарение на асистираната репродукция. Тези факти само доказват статистиката, че при 10% до 30% от двойките медицинско основание за репродуктивни трудности не се открива, а действат чисто психологически фактори, които не бива да бъдат пренебрегвани.

 

 Автор: Димитрина Младенова – клиничен психолог, психотерапевт. Повече за Димитрина Младенова може да научите тук.


Други статии от Димитрина Младенова

„Някои психологически аспекти на раждането със секцио“

„Болничния престой на детето и ролята на родителя“

„Депресия по време на бременността“

„Следродилна депресия“

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail